Tulpanens historia

Tulpanens historia är vida berömd och omtalad. Den mest kända händelsen inträffade runt 1637 då det rådde tulpanfeber allmänt kallad tulpomani. Det fanns då tulpaner som kostade mer än ett helt hus! En annan spännande historia är hur tulpanen fick sitt namn. Tulpaner kommer ursprungligen från Iran, Afghanistan och Kazakstan. När nomaderna tog lökarna till Turkiet mötte de sultaner som bar en tulpan på sin turban. På persiska heter turban tulipan och det var så tulpanen sitt namn.

1000-talet

I förteckningar från 1000-talet går det att läsa om hur tulpaner fanns i odling redan på denna tid.

1500-talet

Carolus Clusius planterar de första tulpanerna i den Botaniska Trädgården i Leiden, Nederländerna, och året därpå blommar de.

1600-talet

På 1600-talet händer det mycket. 1610-1637 är lyckosamma år för tulpanhandeln. Priserna stiger explosionsartat, särskilt under åren 1623-1637. Ett exempel på detta är sorten ’Semper Augustus’ som betingade ett pris på 120 000 kr. Som jämförelse kan nämnas att ett stenhus vid en kanal i Amsterdam på den tiden kostade 40 000 kr. Den första papegojtulpanen beskrivs i litteraturen år 1655, då den förs in i Sverige av Olof Rudebeck d.ä. och planteras i Uppsala.

1800-talet

Darwintulpanerna introduceras och det är utifrån dessa som flera av dagens viktiga sorter härstammar.

1900-talet

Under åren 1914-1915 kommer den första upplagan av boken ’Classified List of Tulip Names’ ut, eller som den även kallas ”tulpanbibeln”. Den beskrev och beskriver än idag alla kända sorter med blomningstid och form men även hur blommorna ser ut inuti. År 1943 kommer en av de mest kända tulpanerna ’Apeldoorn’ som är en Darwinhybrid. År 1970 tar den kommersiella drivningen av snittulpaner full fart.

2000-talet

Tulpanodling är nu en stor industri som sysselsätter många människor. I många länder drivs hundratals miljoner tulpaner. I Sverige har vi en stor inhemsk produktion och årligen odlas runt 160 miljoner tulpaner i Sverige. Tulpanodlingen i Sverige sker enligt Svenskt Sigills kvalitetsregler vilket borgar för hög kvalitet och en miljövänlig produktion. Merparten av alla svenska tulpaner är märkta med ursprungsmärkningen Från Sverige.